Helyi KEHOP

Klímatudatossági programok Kispesten a KEHOP 1.2.1 projekt keretében

Kispest Önkormányzata  16.892.687 Ft támogatásban részesült KEHOP-1.2.1-18-2018-00009 projektjének végrehajtására, amelyet 2021 júliusáig valósít meg.

A projekt célja:

  • Klímastratégia kidolgozása, bemutatása, népszerűsítése
  • Ismeretbővítés, klímatudatos magatartások elterjesztése
  • Attitűdformálás, a lakosság nyitottá tétele a klímatudatos magatartásra

A projekt tevékenységei:

  • A projekt keretében szakemberek, önkormányzati dolgozók, civilek bevonásával elkészült a kerület Klímastratégiája, amelyet az Önkormányzat képviselőtestülete is jóváhagyott. Az elkészült stratégia és rövid összefoglalója honlapunkon olvasható, javaslatait az Önkormányzat rendezvényein és kommunikációs csatornáin keresztül népszerűsítjük.
  • A kerületi nagyrendezvényeken (pl. Gyermeknap, Városünnep, Mihály-napi búcsú) tájékoztató fórumot és interaktív, játékos foglalkozásokat tervezünk a klímatudatosság témakörében a projekt évében.
  • A Polgármesteri Hivatal és önkormányzati intézmények (óvodák, bölcsődék, Családsegítő, Forrásház) dolgozóinak tapasztalatmegosztó, szemléletformáló workshopokat rendezünk
  • A kerületi iskolák és óvodák számára klímatudatosságot erősítő tanulmányi versenyeket tartunk, foglalkoztató kiadványokat biztosítunk
  • Önkormányzati dolgozók számára tanulmányutat szervezünk jó gyakorlat megismerése, átvétele céljából